Založení radioklubu v Roudnici nad Labem

 Je to už skoro tradice, i tento článek mapující rádiovou minulost, připomíná listopadové události na přelomu roků, tentokrát 1933 a 1934. Listopad je skutečně měsícem na historické či významné události velmi bohatý.


Možná je to tím, že předchází bilancování na konci roku a je nutno splnit předchozí plány, které vznikly během roku.
V jednom dni  tohoto listopadu, se na obchůzku Roudnicí  nad Labem, vydává jakýsi pan Kučera, aby roznesl pozvánky na ustavující valnou hromadu budoucího roudnického radioklubu.Koncept pozvánky je přiložen.

Už je nám známo, že členy podobných klubů se stávají především ti, kteří mají licenci na provoz  radiopřijímače, zájem o  obor ve kterém se stále děje něco nového, je veliký. V roce 1924 je to oficiální zahájení vysílání , na konci téhož roku už je republice přes 14 tisíc držitelů licence na přijímač. Ovšem jak málo je to v přepočtu na počet obyvatel. Ale rozvoj radia se dá označit slovem velkolepý. 

V roce1927 přelétá  Lindbergh  Atlantik , 1928 - na palubě vzducholodi  Italia letí  i Čech,  Dr.Běhounek.dramatické události kolem ztroskotání opět zvyšují zájem o rádio, volání o pomoc tehdy zaslechl ruský amatér .

 I v organizování radioklubů dochází k v té době k závažným změnám, už nestačí zakládat odbočky v Praze, rostou jako houby po dešti všude v republice,  je založen Český radiosvaz. 

Evropa se blíží k velké ekonomické krizi, v Německu  už nastupuje fašismus.

Od roku 1925 je v ČSR možno získat povolení k vysílání i pro soukromé osoby, bohužel zatím je to jen na papíře, prakticky se to neděje pro přetrvávající byrokratický odpor.

4.května 1927 je za nedovolené vysílání odsouzen J.Soukup, vyfasoval tehdy 3 měsíce tuhého vězení s podmíněným odkladem na dva roky a Právo lidu následující den událost komentuje: “ Propagujte  rádio,zdokonalujte,vynalézejte – zavřou vás za to!“

Ještě dlouhé tři roky po této události setrvávají úřady v nečinnosti, ale konečně už nemohou přehlédnout houstnoucí řady „černých“ vysílačů a 19.5.1930 povolávají ke zkouškám první z těch, kteří si podali v předchozích letech žádost. V roce 1933 se dostává k moci Hitler a zakrátko je zřejmé, že jeho válečné směřování  ovlivní uvažování tehdejší Evropy.

Radiotechnika ve vojenství se rozvíjí nebývalou měrou. Objevuje se společenská poptávka po lidech, kteří o této technice něco vědí a tak získání koncesí na vysílání již není tak obtížné jako v předchozích letech,i když  MPT ,ministerstvo pošt a telegrafů, trvá na přesné evidenci osob, které mají licenci pro vysílání a s nelibostí sleduje zvyšující se počet amatérů vysílačů.

Nyní se vraťme do listopadu 1933 a sledujme pana Kučeru. Jeho kroky míří jistě k dalšímu členům přípravného výboru s návrhem na program jednání valné hromady.

Z přiloženého dokumentu je zřejmé pouze datum svolání a předpoklad,že se valná hromada opravdu uskutečnila. Kdo byl oním tajemníkem svazu, který měl přednést zprávu?

Po bratrovražedném boji mezi  dvěma kluby, KVAČ a SKEČ se konečně dostali ke slovu lidé zdravého rozumu. 23.3.1932 je založen ČAV – Českoslovenští amatéři vysílači, ČAV konečně zastřešuje zájmy amatérů vysílačů a zájemců o toto hobby,hlavní organizací,sdružující všechny kluby, zůstává i nadále Radio-svaz československý.
Předsedou ČAV se stal dr.Šafránek, místopředsedou ing.Bísek a 1. tajemník byl profesor Vopička.  V přiloženém dokumentu se ovšem hovoří o ústředním tajemníkovi svazu a z archivních záznamů vyplývá, že i ČAV měl více tajemníků.

Nakonec z Prahy do Roudnice nad Labem přijíždí dopoledním vlakem pan Rudolf Archmann, majitel volací značky OK1PK, a s kufrem v ruce kráčí 400 m do vinárny „U Wágnerů“. Tam je přivítán a po obědě instaluje antény pro provoz přijímačů. Na stole je výstavka z několika lamp, součástek, nějaká schémata a nehotový vysílač. Jak vidíte, ony plánky se zachovaly, stejně jako pozvánka na první akci Roudnického radioklubu. Zdali byl přítomen tajemník svazu, se mi zatím nepodařilo zjistit, stejně tak se objevují zajímavé detaily i přiložených dokumentech.

Například to, že předseda Roudnického radioklubu pan Wágner je současně i ubytovatelem. Neznámí zůstávají i členové přípravného výboru. Dá se předpokládat, že to jsou pozdější funkcionáři radioklubu. Všimněte si příloh, ze kterých je jasně patrné,že činovníci klubu se nestrefili do požadovaného znění  stanov klubu, a byli vyzváni úřady,aby poslali stanovy v podobě vyžadované zákonem. 

Co je nezvratitelně doloženo, je to, že rozhlasové vysílání ovlivnilo všechny společenské vrstvy, jak dokládá pozvánka na silvestrovský večírek, nadlouho se stalo výsadním držitelem přenosu zpráv pro veřejnost, ve sféře sdělovacích prostředků  bylo číslem jedna v rychlosti zveřejňování nejrůznějších událostí. A také to, že ode dne, kdy byl v Roudnici založen radioklub již uplynulo dluhá doba.

Vlasta OK1DNQ

Literatura:

Daneš  Za tajemstvím éteru NADAS 1985
Běhounek  Trosečníci severního moře
Státní archiv se sídlem v Lovosicích 
Osobní rozhovor s panem Archmannem
 
Tisk ke komerčnímu využití pouze se souhlasem autora!

Novinky

Nová rubrika HISTORIE KLUBU OK1KNI

23.11.2013 10:29
Od dnešního dne  zde budete nacházet nepravidelně uveřejňované kapitoly z historie...

Webová prezentace byla spuštěna

03.07.2013 14:10
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Nejedná se o nic převratného, na internetu najdete...